top of page

הצהרת נגישות / הסדרי הנגישות

 

אתר זה עומד בדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013.
התאמות הנגישות באתר בוצעו עפ"י המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ומסמך WCAG2.0 הבינלאומי.
האתר מספק מבנה סמנטי עבור טכנולוגיות מסייעות ותמיכה בדפוס השימוש המקובל להפעלה עם מקלדת בעזרת מקשי החיצים, Enter ו- Esc ליציאה מתפריטים וחלונות. מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון הסלולארי.

תפריט/סרגל נגישות קיים באתר בחלקו העליון. ניתן להיעזר בו.

במרפאות קיימת נגישות לנכים לפי תקני משרד הבריאות להפעלת מרפאת שיניים , במרפאה בחדרה- קיימת מעלית בבניין וחניות נכים בחניון.

הצהרת הנגישות עודכנה בתאריך 30/9/22

bottom of page