Damon
Damon

צפיפות וקשתות מוצרות

Invisalign
Invisalign

צפיפות וסגר צלבי

Invisalign
Invisalign

צפיפות סגר צלבי

Damon
Damon

אסימטריה והטיה של מישור הסגר

Invisalign
Invisalign

טיפול אורתודונטי באמצעות קשתיות שקופות חברת אינביזליין

Invisalign
Invisalign

טיפול אורתודונטי באמצעות קשתיות שקופות חברת אינביזליין

Clear Damon
Clear Damon

שילוב של טיפול אורתודונטי ושיקום הפה

Invisalign
Invisalign

טיפול אורתודונטי באמצעות קשתיות שקופות חברת אינביזליין

Invisalign
Invisalign

טיפול אורתודונטי באמצעות קשתיות שקופות חברת אינביזליין

Braces + extrations
Braces + extrations

טיפול בצפיפות ושיניים בולטות

Clear Damon
Clear Damon

קשתות שיניים מוצרות , הטית מישור סגר וסגר צלבי

Clear Damon
Clear Damon

קשתות שיניים מוצרות , הטית מישור סגר וסגר צלבי

Clear Damon
Clear Damon

מנשך צידי וקדמי פתוח

Damon
Damon

צפיפות, סגר צלבי

Damon
Damon

צפיפות וסגר צלבי

Clear Damon
Clear Damon

סגר צלבי , לסת תחתונה בולטת