top of page

פרסומים מקצועיים

הבקעה מאולצת
 
שיניים אבודות המיועדות לעקירה אינן בהכרח חסרות תועלת. שימוש מושכל ומבוקר בכוחות אורתודונטים יכול לסייע בשיפור מתאר העצם והרקמה הרכה ולאפשר לרופא השיניים להתמודד טוב יותר עם מקרים מורכבים. עקרונות ההבקעה המאולצת, מהתאוריה ועד הישום הקליני המתבצע במרפאה, מתוארים במאמר אותו פרסמתי בגיליון מספר 10 של מרפאת המומחים Periocenter. באותו גיליון פורסמו גם מאמרים נוספים של עמיתיי למקצוע ומנהלי המרפאה- ד"ר יניב מאייר וד"ר ערן גבאי. 
 

 

 

bottom of page